Robo-doradcy rewolucjonizują zarządzanie majątkiem poprzez zmianę sposobu dokonywania inwestycji. Empirica wspiera tę transformację budując rozwiązania typu robo-advisor dla funduszy inwestycyjnych i firm asset management, które pozwalają im na oferowanie swoim klientom w pełni zautomatyzowanego zarządzania portfelem inwestycyjnym czyniąc proces doradztwa inwestycyjnego opłacalnym nawet w obliczu spadających stawek prowizyjnych.

Ważne powody, dla których warto wdrażać rozwiązania typu robo-advisor

 • Zapewnienie inwestorom stałego dostępu do aktualnej informacji o ich aktywach i spojrzenia na swoje inwestycje od strony całego portfela i osobistych celów inwestycyjnych
 • Rozszerzenie oferty i dopasowanie jej do oczekiwań nowej generacji inwestorów (ang. the Millennials)
 • Efektywne zarządzanie aktywami klientów, którzy są obecnie poniżej pożądanej minimalnej wartości inwestycyjnej
 • Utrzymanie zyskowności, nawet jeśli opłaty za zarządzanie zostaną znacznie obniżone

Dlaczego warto wybrać platformę robo-advisory firmy Empirica?

Platforma Empirica-Advisor jest kompletnym rozwiązaniem informatycznym automatyzującym proces inwestycyjny poprzez: samodzielne tworzenie przez użytkownika w systemie własnego profilu inwestycyjnego i zautomatyzowany proces alokacji aktywów według określonego poziomu ryzyka, rebalansowanie portfela i reinwestowanie dywidendy. Rozwiązanie Empirica-Advisor jest oparte na Platformie Handlu Algorytmicznego, która już od paru lat jest z sukcesem wykorzystywana przez wiodące domy maklerskie a także Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Empirica-Advisor jest optymalnym rozwiązaniem dla funduszy inwestycyjnych i firm asset management uwzględniającym digitalizację jako istotny składnik długofalowej strategii biznesowej.

Uniklaność rozwiązania Empirica-Advisor

 • Modularna struktura rozwiązania umożliwia stopniową implementację nowych funkcjonalności w oparciu o indywidualne modele biznesowe
 • Zastosowanie własnego silnika algorytmicznego (Algorithmic Trading Platform), będącego kluczowym elementem do pełnego uruchomienia systemów typu robo-advisor. Dzięki temu nasi klienci nie muszą już inwestować w projekty budowy tego typu rozwiązań.

Moduły platformy Empirica-Advisor

 • Investor Onboarding & Balance projection
 • Investor Dashboard
 • Asset Allocation & Portfolio Rebalancing
 • Administration Console
 • Algorithmic Trading Platform
 • Behavioral Analysis backed by AI

Empirica Robo Advisory Platform – Balance Projection, Screenshot

Digitalizacja i Robo-Doradcy

Rośnie tempo adaptacji inwestorów do nowych sposobów i form inwestowania. To wyraźny sygnał dla firm inwestycyjnych, aby przemyślały jaka jest najlepsza strategia pozyskiwania nowej generacji inwestorów i konkurowania tym samym z nowymi graczami na rynku, którzy oferują atrakcyjne narzędzia inwestycyjne oparte na zaawansowanych technologiach IT, w tym rozwiązania robo-advisory.

Automatyczne doradztwo zmienia krajobraz zarządzania aktywami. Robo-doradcy w przeciągu dwóch ostatnich lat zyskały sympatię klientów i zdobyły pokaźną część rynku, znajdującą się do tej pory poza zasięgiem zainteresowania tradycyjnych doradców. W obszarze zarządzania majątkiem i aktywami pojawiły się zupełnie nowe marki startupów typu robo-advisor natomiast tradycyjni doradcy budują własne rozwiązania lub przejęli rozwiązania innych firm, aby jak najszybciej wejść z nimi na rynek. Nowe formy interakcji z klientem stają się standardem na rynku.