Informacje dla akcjonariuszy

Dane spółki:

Empirica Spółka Akcyjna
Podwale 7
50-043 Wrocław
Polska

Dane rejestrowe

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000430518.

NIP 8982201370

Kapitał zakładowy: 650.000,00 zł opłacony w całości.

Ogłoszenia spółki: