Informacje dla akcjonariuszy

Dane spółki:

Empirica Spółka Akcyjna
Podwale 7
50-043 Wrocław
Polska

Dane rejestrowe

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000430518.

NIP 8982201370

Kapitał zakładowy: 650.000,00 zł opłacony w całości.

Zarząd spółki:

W skład Zarządu spółki Empirica Spółka Akcyjna wchodzą:

  • Michał Różański – Prezes Zarządu
  • Piotr Stawiński – Wiceprezes Zarządu

Prokurentem spółki jest Joanna Solnica.

Rada Nadzorcza:

W skład Rady Nadzorczej spółki Empirica Spółka Akcyjna wchodzą:

  • Dorota Różańska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Joanna Stawińska – Członek Rady Nadzorczej
  • Dorota Petko-Różańska – Członek Rady Nadzorczej.

Rejestr akcjonariuszy

  • Rejestr Akcjonariuszy prowadzony jest przez QSecurities.
  • Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy została podjęta na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26. czerwca 2020 roku.
  • Regulamin Rejestru Akcjonariuszy.

Ogłoszenia spółki:

Piąte wezwanie zostało wysłane do akcjonariuszy dnia 19.10.2020 r.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji z dnia 19.10.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą Empirica S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Podwale 7, III piętro, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Czwarte wezwanie zostało wysłane do akcjonariuszy dnia 24.09.2020 r.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji z dnia 22.09.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą Empirica S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Podwale 7, IV piętro, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Trzecie wezwanie zostało wysłane do akcjonariuszy dnia 31.08.2020 r.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji z dnia 31.08.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą Empirica S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Podwale 7, IV piętro, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Drugie wezwanie zostało wysłane do akcjonariuszy dnia 6.08.2020 r.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji z dnia 6.08.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą Empirica S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Podwale 7, IV piętro, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Pierwsze wezwanie zostało wysłane do akcjonariuszy dnia 20.07.2020 r.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji z dnia 17.07.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą Empirica S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Podwale 7, IV piętro, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.