Empirica zakłada stowarzyszenie ITCorner

Empirica wraz z kilkunastoma firmami z branży wysokich technologii zlokalizowanymi we Wrocławiu, założyła stowarzyszenie IT Corner.

Celem stowarzyszenia IT Corner jest wsparcie rozwoju lokalnych przedsięwzięć IT, zacieśnianie współpracy pomiędzy małymi i średnimi firmami sektora nowoczesnych technologii i rozwijanie synergii projektowej i produktowej członków organizacji.

IT Corner będzie dążyć do realizacji swoich celów poprzez:

  • organizowanie konferencji i innych eventów IT otwartych dla szerszej publiczności
  • regularne spotkania technologiczne pracowników firm zrzeszonych w IT Corner
  • współpraca firm stowarzyszonych przy większych projektach IT
  • dzielenie się doświadczeniami, know-how i sprawdzonymi praktykami przez zarządy i kadrę firm stowarzyszonych
  • wspólna obecność na targach pracy oraz eventach IT w Polsce i zagranicą

Pierwsze wspólne przedsięwzięcia na ten rok zostały już zaplanowane i zostaną wkrótce oficjalnie ogłoszone.

it_corner_100x100-01

Lista członków założycieli zawiera kilkanaście firm IT zatrudniających razem ponad 200 osób. Do końca roku IT Corner zamierza podwoić liczbę członków i największym oraz najaktywniejszym stowarzyszeniem firm IT we Wrocławiu.

Więcej na : Strona IT Corner