Usługi dla branży finansowej

Instytucjom finansowym oferujemy szereg usług informatycznych, związanych z rozwojem oprogramowania w następujących obszarach:

 • Server-Side Development

  Tworzenie aplikacji backendowych – opartych na serwerach aplikacji JEE lub własnych rozwiązaniach, z użyciem technologii spełniających wysokie wymagania co do wydajności i szybkości.

 • Web and Mobile Development

  Rozwój dowolnych aplikacji webowych, mobilnych oraz okienkowych, w tym np. tradingowych z wysokimi wymaganiami co do warstwy prezentacyjnej (rozbudowanych wykresów, interaktywnych tabel, raportów w różnych formatach).

 • Connectivity

  Implementacja połączeń z systemami giełdy, brokerów, systemami backoffice czy dowolnymi systemami, z którymi wymagana jest integracja.

 • Algorithms

  Techniczna implementacja opracowanych przez klienta strategii algorytmicznych. Wsparcie w dostosowaniu logiki algorytmu do technicznych wymagań i funkcjonalności systemu brokera lub giełdy.

 • Testing

  Wsparcie klienta w testowaniu jego własnych systemów pod kątem zgodności ze standardami, kompatybilności z systemami zewnętrznymi (np. giełd), bezpieczeństwa, stabilności i wydajności.

 • Optimization

  Optymalizacja systemów na poziomie kodu źródłowego aplikacji, schematu bazy danych czy operacji i/o w celu osiągnięcia wymaganych poziomów wydajności i latency.

Software development

Oferowane przez nas usługi IT w obszarze rozwoju oprogramowania:

 • realizowane są przez zespoły składające się z programistów, architektów i testerów, z wielotenim doświadczeniem w tworzeniu aplikacji dla branży finansowej
 • w zależności od projektu, zespół może być poszerzony o specjalności dziedzinowe np. quantów, traderów
 • mamy duże doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów IT, mówimy także swobodnie po angielsku i niemiecku
 • na co dzień używamy najlepszych praktyk rozwoju oprogramowania (scrum, continuous integration), na bieżąco monitorujemy metryki jakości oprogramowania np. odnośnie pokrycia testami jednostkowymi, w celu utrzymania wysokiego poziomu niezawodności
 • dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą, która wspieraja wytwarzanie oprogramowania (SCM, continuous delivery) i możemy jej użyć także w projektach realizowanych dla klienta
Empirica usługi IT

Tworzenie oprogramowania, wspierającego operacje inwestycyjne, podobnie jak tworzenie strategii algorytmicznych, wymaga wiedzy i doświadczenia, w takich obszarach jak trading, statystyka, kontrola ryzyka i technologia. Zespół Empirica to ludzie, dla których wszystkie powyższe tematy to pasja. Szczególny nacisk kładziemy na technologię, która je wspiera i łączy.