POLITYKA PRYWATNOŚCI

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Empirica S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Podwale 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000430518, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8982201370 REGON: 021955151. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” może być zastąpiony określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Termin „Strona” oznacza stronę internetową prowadzoną pod adresem https://empirica.pl.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://empirica.pl/company/contact/ są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są:
  a.   zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b.   zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:
  a.   w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych na Stronie – podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przy czym dane te nie będą zbierane w celu identyfikacji użytkownika;
  b.   w celu udostępniania formularzy kontaktowych, identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c. dla celów marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d.   w celach statystycznych i analiz, przy czym wynikiem przetwarzania do celów statystycznych nie są dane osobowe, lecz dane zbiorcze a wynik ten lub te dane osobowe nie służą za podstawę środków czy decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
  e.   dla celów archiwalnych (dowodowych) – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenie się przed zarzutami i twierdzeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów:
  a.   w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych na Stronie – dane będą przechowywane w Twojej przeglądarce urządzenia końcowego przez okres jednego roku, jednak możesz je w każdej chwili skasować samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.
  b.   w celu udostępniania formularzy kontaktowych, identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez formularz – Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych.
  c.   dla celów marketingu, w tym promocji produktów przez nas oferowanych lub przez podmioty z nami współpracujące – Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych;
  d.   w celach statystycznych i analiz– przez okres do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesu, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych;
  e.   dla celów archiwalnych (dowodowych) – do momentu przedawnienia roszczeń, wynikających lub związanych z zawarciem umowy, albo do momentu wygaśnięcia obowiązku, dotyczącego przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa;
 4. Przysługują Ci, jako osobie, której dane osobowe są pozyskiwane i której dane dotyczą, prawa żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych osobowych, a w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przesłankę naszych uzasadnionych interesów – przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 5. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.
 6. Twoje dane mogę być powierzone podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności tj. dostawcy rozwiązań informatycznych, banki, biuro rachunkowe, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, agencje marketingowe.
 7. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza teren Unii Europejskiej. Kontakt z naszym przedstawicielem w sprawach objętych niniejszą Polityką jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem rodo@empirica.pl
 9. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora.

§3. Pliki cookies

 1. Strona https://empirica.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Empirica S.A. w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki Rodzaje plików cookies:
  Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej. Cookies “stałe” są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Działanie cookie

 • Działanie podstawowe


 • Działanie / Analityka


 • Funkcjonalność


 • Cel
 • Tego rodzaju pliki cookie są niezbędne do zarządzania stronami. Pozwalają nam one rozpoznać, jakim typem użytkownika jesteś i zapewnić zgodnie z tym odpowiednie usługi.
 • Używamy tych plików cookie żeby analizować, jak nasze witryny są dostępne, używane i jak działają. Te informacje są nam potrzebne do utrzymywania, zarządzania i ciągłego ulepszania naszych usług.
 • Te pliki cookie pozwalają nam na zarządzanie pewnymi funkcjami naszych witryn zgodnie z Twoimi ustawieniami. Oznacza to, że kiedy kontynuujesz używanie witryny lub powrócisz do jej używania, możemy dostarczyć Ci nasze usługi w taki sposób, w jaki zaznaczyłeś, aby były dostarczane poprzez rozpoznanie Twojej nazwy użytkownika (np. jeśli witryna wymaga logowania, Użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła).

6. Zablokowanie plików cookies

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

W celu zablokowania przesyłania tego plików typu „cookies”, należy zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki cookie. Poniższe linki zawierają informacje, jak dostosować ustawienia w powszechnie używanych przeglądarkach:
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Google Chrome

Uwaga: Prosimy pamiętać, że w wyniku zablokowania plików „cookies”, niektóre funkcje witryny mogą nie działać

Zmiany:

W przypadku zmiany obowiązującej polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych postanowień.

Odnośniki do innych stron:
Jeśli niniejsza Strona będzie zawierała odnośniki do innych stron internetowych, nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania poufności, które na takich stronach mogą obowiązywać. Powinieneś, po przejściu na takie strony, zapoznać się z obowiązującą tam polityką ochrony danych osobowych.