Data publikacji: 09.01.2020

Zamawiający informuje, że unieważnia rozeznanie rynku nr 6/1.2/2019 z dnia 31.12.2019 r. na usługi zarządzania projektem w ramach projektu pn.: „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez EMPIRICA SA w celu opracowania algorytmu zarządzania płynnością instrumentów opartych na technologii blockchain”, dofinansowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działania: 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, z powodu wady postępowania wpływającej na właściwą realizację przedmiotu zamówienia. W związku z tym, Zamawiający ponownie przeprowadzi rozeznanie rynku.

Data publikacji: 03.01.2020

W związku z otrzymaną dnia 2.01.2020 r. prośbą o edytowalne załączniki, Zamawiający udostępnia załączniki w edytowalnym formacie.

Data publikacji: 31.12.2019

W związku z realizacją projektu „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez EMPIRICA SA w celu opracowania algorytmu zarządzania płynnością instrumentów opartych na technologii blockchain” proszę o złożenie oferty cenowej na usługi zarządzania projektem w ramach rozeznania rynku nr 6/1.2/2019

Rozeznanie rynku (link) (link)
Załącznik nr 1 (link) (link)
Załącznik nr 2 (link) (link)